Sulge

​​​​​

Bronline.eu privaatsuspoliitika ja kasutajaandmete käitlemine

Viimati uuendatud: 27.06.2018

 

Käesolevad andmekaitsetingimused kohalduvad www.bronline.eu (edaspidi Veebilehe) füüsilistest isikutest registreeritud Kasutajate isikuandmete töötlemisel. Kasutajad annavad oma isikuandmete töötlemiseks nõusoleku Veebilehele konto loomisel (andmete kogumise meetod).

Teie turvalisus on meile oluline ning me kasutame teie isiklikke andmeid üksnes teie konto administreerimise eesmärgil ning eesmärgiga osutada Teile teenuseid, mida Te olete soovinud meie Kasutajaks registreerimisel meilt saada.

 1. Isikuandmed
  1. Teie isikuandmete vastutav töötleja on Bronline OÜ (registrikood 11227793; asukohaga Haapsalu mnt 11, 76102 Rummu alevik, Lääne-Harju vald, Harju maakond, Eesti; edaspidi Bronline).
  2. Bronline kogub Veebilehe kasutajatelt järgmisi isikuandmeid:
   1. Nimi, telefoninumber, e-posti aadress, sünnikuupäev, füüsiline aadress.
 2. Isikuandmete kogumise eesmärk ning isikuandmetega tehtavad toimingud
  1. Teie poolt Veebilehel vabatahtlikult sisestatud isikuandmeid kogutakse automaatselt ning töödeldakse all-loetletud toimingute raames.
   1. Bronline kogub ning töötleb isikuandmeid üksnes Veebilehe vahendusel elektrooniliste oksjonite teenuse läbiviimise eesmärgil;
   2. Bronline võib kasutada isikuandmeid eesmärgiga lahendada mis tahes Kasutajate vahel tekkinud probleeme või vaidlusi;
   3. Bronline võib kasutada Teie isikuandmeid eesmärgiga teavitada Teid Veebilehe uuendustest või muudatustest.  Bronline töötleb Teie isikuandmeid üksnes ajal, mil teie Veebilehe kasutajakonto on aktiivne.
  2. Bronline töötleb Teie isikuandmeid üksnes ajal, mil teie Veebilehe kasutajakonto on aktiivne.
  3. Bronline säilitab Teie isikuandmeid turvaliselt 5-aastase perioodi jooksul pärast Teie kasutajakonto sulgemist juhul, kui Te olete osalenud elektroonilisel oktsjonil ja/või selline osalemine ja Veeilehe kasutamine on kaasa toonud müügi- või mis tahes muu lepingu sõlmimise.
 3. Andmete avaldamine kolmandatele isikutele
  1. Bronline.eu avaldab Teie isikuandmeid teistele Kasutajatele seoses lepinguliste suhetega, mis on tekkinud Veebilehe teenuse kasutamise kaudu, eeskätt seoses mis tahes võimalike nõuete, vaidluste või muu suhtlusega Veebilehel toimunud elektroonilisel oksjonil müüdud Objektide osas. Sellisel juhul edastab Bronline.eu käesolevate privaatsustingimuste p-s 1 nimetatud isikuandmed isikule, kes on Bronline.eu-lt vastavaid andmeid nõudnud.
 4. Turvalisus ning isikuandmete kustutamine
  1. Teenuse osutamise käigus meile edastatud isikuandmeid edastatakse töödeldakse turvaliselt Eestis asuvates serverites. Üksnes volitatud ja pädeval Bronline.eu personalil on õigus pääseda ligi Teie isikuandmetele (võttes arvesse p-s 4 sätestatud erisusi) ning vastavad isikud võivad Teie isikuandmetele ligi pääseda eeskätt eesmärgiga lahendada Veebilehe toimimisega seotud probleeme.
  2. Kui Te soovite Teie poolt meile edastatud isikuandmete töötlemise lõpetamist ning kustutamist, peate te selleks esitama kirjaliku avalduse. Teie avalduse tulemusena ei ole Teil võimalik enam Veebilehte kasutada.  
  3. Pärast Teie avalduse kätte saamist Teie konto Veebilehel kustutatakse. Teie isikuandmeid säilitatakse p-s 2 sätestatu kohaselt.
  4. Kõik Kasutajad on kohustatud avaldama õigeid isikuandmeid. Kui Te arvate, et Teie poolt sisestatud isikuandmed on aegunud või osutuvad ebaõigeks saate Te enda isikuandmeid parandada esitades selleks meile vastava taotluse. Bronline.eu ei vastuta mis tahes kahju eest, mis on tekkinud ebaõigete andmete avaldamisel enne Veebilehe kasutamise alustamist või Veebilehe kasutamise käigus.
  5. Kui Teil on mis tahes kaebuse selles osas, kuidas me oleme Teie isikuandmeid töödelnud, võite oma probleemi lahendamiseks pöörduda e-posti aadressile info@bronline.eu.
  6. Kui Te ei ole rahul meie poolt Teile edastatud vastustega ning püsite veendumusel, et me oleme Teie isikuandmeid töödelnud vastuolus seaduse või Teie isiklike õigustega, võite esitada kaebuse selle EL-i liikmesriigi asutusse, kus on Teie alaline elukoht, töökoht või väidetava rikkumise toimumiskoht. Selliste asutuste kontaktinformatsioon on kättesaadav siit: http://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id=612080

Meie veebileht kasutab küpsiseid, mille eesmärk on parandada kasutajakogemust ning koguda külastajate kohta statistikat. Vastavalt Euroopa Liidus kehtivale õigusele tuleb veebilehe haldajal oma kasutajaid teavitada küpsiste kasutamist. Lisateavet leiate meie privaatsuspoliitika lehelt.

  Jah, ma nõustun

Korduma kippuvad küsimused

Müümine

  Miks müüa oma sõiduk Bronline’is?
Bronline’i eesmärk on viia kokku rasketehnika või sõiduki müüa ning ostja, pakkudes mõlemale poolele lihtsat, läbipaistvat ja tulusat ostu-müügi protsessi, kus hind on alati õiglane. Kõik Bronline’is müüdavad objektid on läbinud kontrolli, et kuulutusega koos käiv kirjeldus oleks võimalikult objektiivne ja kooskõlas reaalse olukorraga. Me oleme usaldusväärne vahelüli müüja ja ostja vahel. Meie eesmärk on teha sõiduki müümise protsess nii mugavaks ja turvaliseks kui võimalik, et saaksite oma aega kasutada muudeks väärtuslikeks tegevusteks. Me kanname hoolt kogu müügiprotsessi eest: valmistame sõiduki müügiks ette, pildistame ja kirjeldame seda detailselt ning objektiivselt, koostame kuulutuse ja reklaamime seda. Huvilistele korraldame sõidukiga tutvumise.
  Kuidas oma sõidukit Bronline’is müüa?
Oma rasketehnika või sõiduki müümiseks meie portaali vahendusel täitke ankeet võimalikult detailselt. Sellega teavitate meid oma müügihuvist ega kohustu millekski. Mida rohkem infot me sõiduki kohta saame, seda paremini oskame anda esialgse hinnangu, milliseks võiks kujuneda selle eeldatav müügihind. Pärast müügihuvi registreerimist võtame teiega ühendust, et selgitada täpne müügihuvi, nõustame teid müügiprotsessi alustamiseks ja lepime kokku detailides (nt transport, müügiaeg).
  Kui kaua võtab aega, et saada sõiduk oksjonile?
Oksjoni alguseni kuluv aeg pärast sõiduki üleandmist Bronline’ile sõltub mitmest asjaolust, kuid üldjuhul juhtub see kahe päeva jooksul. Oksjoni algust võib pikendada paljude oksjonite samaaegne ettevalmistamine, aga ka eriteenuste tellimine (nt eripuhastus või tehniline kontroll). Samas tuleb märkida, et põhjalik puhastus ja tehniline kontroll võivad suurendada müügiedu. Kogu protsessi saab jälgida logides meie kodulehele.
  Kas oksjonil olev objekt müüakse igal juhul?
Oksjoni võidab kõrgeim pakkumine. Võitja saab sellekohase kinnituse e-posti teel ja temaga võetakse ühendust. Oksjoni võitmiseks peab olema saavutatud reservhind ehk miinimumpiir, milleni jõudmisel tehing toimub. Juhul, kui reservhinda oksjoni käigus ei saavutata, puudub müüjal kohustus oma sõidukit või rasketehnikat müüa. Kui mõlemal osapoolel on siiski huvi tehingu teostamisest, aitab Bronline jõuda parima lahenduseni. Kas reservhind on saavutatud, näeb müügikuulutuse juures.
  Kas saan müüa sõiduki otse oksjonipidajale?
Teatud puhkudel võib Bronline objekti oksjonile panemise asemel müüjalt otse välja osta.
  Mis juhtub, kui mul ei õnnestu sõidukit oksjonil müüa?
Kui juhtub ebatõenäoline ja su sõiduk ei saa piisavalt kõrget pakkumist müügitehingu toimumiseks, saad sa selle ilma ühegi lisatasuta tagasi.
  Kuidas toimub kontroll?
Kogu Bronline’is avalikule oksjonile minev rasketehnika ja kõik sõidukid läbivad müügieelse ettevalmistue ja kontrolli. Ettevalmistuse käigus objekt vajadusel pestakse ning teostatakse kontroll. Kontrolli käigus hinnatakse objekti seisukorda visuaalselt, teostatakse käivitus ja proovisõit. Bronline’i eesmärk on objektiivselt kirjeldada müüdava rasketehnika või sõiduki seisukorda. Vastutus objekti korrasoleku eest lasub müüjal ning Bronline kui vahendaja võimalike puuduste eest vastutust ei võta. Kirjeldame igat müüdavat objekti nii selgelt ja objektiivselt, et ostja ei pea tervikliku pildi saamiseks tulema kohale. Kui seda siiski soovite, on objektiga tutvumiseks ajad ette nähtud.
  Mida täpselt kontrollitakse?
Visuaalse kontrolli käigus vaatab Bronline’i spetalist üle objekti mootori, käiguvahetuse, pidurid, kere, salongi ja rehvid. Iga sõiduk käivitatakse ning läbitakse proovisõit.
  Kuidas toimub müügieelne ettevalmistus?
Müügieelne ettevalmistus viiakse läbi pärast seda, kui rasketehnika või sõiduk on saabunud Bronline’i territooriumile. Kõik sõidukid läbivad meie spetsialisti poolt läbi viidava kontrolli, objekt pestakse, seda pildistatakse ja selle järel kirjeldatakse nii, et huvilisele tekib reaalne ja objektiivne pilt sellest, mida ta ostab.
  Kuidas ma tean, kui palju mu rasketehnika või sõiduk väärt on?
Bronline’i meeskonnal on pikaajaline veokite, autode, mootorrataste, põllumajandus- ja ehitustehnika müümise kogemus. Nõustame müüjat eeldatava lõpphinna kujundamisel, pakkudes välja omapoolse hinnangu. See hinnang põhineb meie kogemusel, kogutud statistikal ja prognoosidel ning teiste sarnaste müügikeskkondade hindadel.
  Kas Bronline ei peaks enne eeldatava müügihinna ütlemist sõidukit nägema?
Müügihuvi registreerimisel esitatud ja selle järel toimuva konsultatsiooni tulemusena saame enamikel juhtudel piisava info, et pakkuda mõistlik minimaalne müügihind (reservhind). Meie hinnang lähtub eeldusest, et sõiduk on normaalses konditsioonis ja sellel kirjelduses esitatud varustus. Kõik Bronline’i kaudu müüdavad sõidukid läbivad kontrolli, mille järel pakume lõpliku omapoolse müügihinna. Juhul, kui sõiduki olukord on oodatust kehvem, mõjutab see reservhinda negatiivselt. Kui olukord on aga parem, on ka reservhind kõrgem.
  Kuidas objekt Bronline’ini toimetada?
Oksjoni ajal on müüdav objekt Bronline’i valduses, et tagada selle muutumatu seisukord oksjoni algusest lõpuni. Asume Eestis Harju maakonnas Rummu alevis Haapsalu maantee 11. Müüja hoolitseb objekti kohaletoimetamise eest ise. Juhul, kui rasketehnika või sõiduki kohaletoimetamine omal jõul ei ole võimalik, võtke meiega ühendust, et saaksime omalt poolt pakkuda parima transpordilahenduse.
  Kas võib juhtuda, et sõiduki väärtus suureneb, kui selle kohale toon?
Müügihuvi registreerimisel esitatud ja selle järel toimuva konsultatsiooni tulemusena saame enamikel juhtudel piisava info, et pakkuda mõistlik minimaalne müügihind (reservhind). Meie hinnang lähtub eeldusest, et sõiduk on normaalses konditsioonis ja sellel kirjelduses esitatud varustus. Kõik Bronline’i kaudu müüdavad sõidukid läbivad kontrolli, mille järel pakume lõpliku omapoolse müügihinna. Juhul, kui sõiduki olukord on oodatust kehvem, mõjutab see reservhinda negatiivselt. Kui olukord on aga parem, on ka reservhind kõrgem.
  Kas sõidukil olevad vead peaks ära parandama?
Kõik Bronline’i kaudu müüdavad sõidukid läbivad kontrolli, mille järel pakume lõpliku omapoolse müügihinna. Juhul, kui sõiduki olukord on oodatust kehvem, mõjutab see reservhinda negatiivselt. Vigade parandamine sõltub müüja soovist. Bronline kirjeldab kõiki müüdavaid rasketehnika masinaid ja sõidukeid objektiivselt, sest meie jaoks on kõige tähtsam usaldus ja reaalne olukord.
  Kui suur on tõenäosus, et saan oma sõiduki müüdud soovitud hinnaga?
Müüdava rasketehnika või sõiduki müügiedu sõltub teiste sarnaste objektide saadavusest ja oksjoni ajast. Kuivõrd oksjon tähendab müügihetkel õiglast turuhinda, on müügi tõenäosus kõrge.
  Kas tehingust saab loobuda?
Tehing jõustub hetkel, kui sõiduk uuele omanikule füüsiliselt üle antakse ja see ei ole tagasipööratav.
  Mis on Bronline’i teenustasu ja mida see sisaldab?
Teenustasu on protsent lõpphinnast, mis lepitakse kokku enne sõiduki müügilepanekut. See sisaldab müügieelset ettevalmistust ja kontrolli, konsultatsiooni ning müügiprotsessi haldamist (tasumine, lepingud jm)
  Millal ma raha saan?
Bronline kannab müüjale müügist saadud summa kohe, kui sõiduk on ostjale üle antud ja oksjonitasu tasutud.

Ostmine

  Kuidas ma tean, et minu pakkumine on läbi läinud?
Igale pakkujale luuakse oksjonil unikaalne kasutajatunnus, millekohast teavitust näeb kasutaja oksjoni juures (nt sina oled Pakkuja 4). Pakkumiste ajalugu näeb registreeritud kasutaja logides sisse meie kodulehele.
  Kuidas ma sõiduki kätte saan?
Sõiduki kättesaamiseks tuleb meiega kokku leppida aeg üleandmiseks või transpordi korraldamiseks.
  Kuidas ma tean, et keegi ei ole hinda kunstlikult üles surunud?
Bronline jälgib käimasolevaid oksjoneid ja pakkumisi pidevalt. Ühest küljest kaitseb see sind kui pakkujat, teisest aitab neid, kes teevad ebamõistliku pakkumise või sisestavad ebatäpse pakkumise kogemata. Bronline’i reeglite vastu eksijad eemaldatakse registrist ja nad saavad oksjonil osalmise keelu.
  Kuidas ostetud sõiduk kätte saada?
Oksjoni lõppemise järel võtame võitjaga 24 tunni jooksul ühendust, et leppida kokku aeg ja viis, kuidas objekt üle anda. Juhul, kui võitja soovib ostetud sõiduki transporti, korraldame selle tema soovitud asukohta. Kohaletoimetamisega kaasneb lisatasu, mis sõltub objekti suurusest ja adressaadist.
  Kuidas toimub sõiduki eest tasumine?
Kõige mugavam viis tasumiseks on pangaülekandega vastavalt meie poolt väljastatud arvele.
  Millal pean tasuma oksjonitasu?
Oksjonitasu tuleb tasuda ainult juhul, kui oksjon õnnestub. Muudel juhtudel mitte.
  Mis juhtub, kui objekt ei saavuta oksjonil reservhinda?
Oksjoni võitmiseks peab olema saavutatud reservhind ehk miinimumpiir, milleni jõudmisel tehing toimub. Juhul, kui reservhinda oksjoni käigus ei saavutata, puudub müüjal kohustus oma sõidukit või rasketehnikat müüa. Kui mõlemal osapoolel on siiski huvi tehingu teostamisest, aitab Bronline jõuda parima lahenduseni. Kas reservhind on saavutatud, näeb müügikuulutuse juures.
  Mis juhtub, kui oksjon on lõppenud?
Oksjoni lõppemise järel võtame võitjaga 24 tunni jooksul ühendust, et leppida kokku aeg ja viis, kuidas objekt üle anda. Kui sõiduk antakse üle, läheb ka selle valdus üle ostjale. Müüja saab oma raha kätte pärast komisjonitasu tasumist.
  Mis juhtub, kui pärast ostmist ilmnevad probleemid?
Juhul, kui pärast ostmist esineb sõidukiga probleeme, võtke ühendust meie klienditeenindusega. Kõik kaebused tuleb esitada kirjalikult, mispärast palume need saata e-posti aadressil complaints@bronline.com. Kaebuses peab olema kirjas objekti tehasetähis ja registreerimisnumber, probleemi võimalikult täpne kirjeldus ja selgitus, kas juhtisite sellele probleemile tähelepanu objekti vastu võttes. Oleme huvitatud ka igasugu muust olulisest infost.
  Kas müügihinnad sisaldavad käibemaksu?
Info käibmaksu kohta on iga kuulutuse juures.

Eksport

  Kas Bronline’ist saab osta ekspordiks?
Jah, kui ei ole märgitud teisti. Kui ekspordiga kaasnevad täiendavad teenused (nt transiit, numbrid), korraldame need koostöös oma partneritega Bronline klientidele parima hinnaga.
  Kui ostan Bronline’ist ekspordiks, siis kas ma pean tasuma käibemaksu?
Kui sõiduk ostetakse ekspordiks ning ostjal on kehtiv KM kohuslase number, on käibemaksumäär 0%, kuid turvalisuse tagamiseks ja võimalike pettuste vältimiseks tuleb ostjal käibemaksusumma kanda Bronline’i deposiiti. Kui sõiduk Eestist välja viiakse ja on teises riigis registreeritud, kantakse see summa tagasi.

Üldine

  Mis on oksjon lõppemas?
Kõikidel oksjonitel on lõpuaeg. Kui lõpuaeg saabub ning 3 minuti jooksul ei tule ühtegi pakkumist, on oksjon läbi. Kui selle aja jooksul tuleb uus pakkumine, pikeneb oksjon 3 minuti võrra, et anda huvilistele võimalus reageerida.
  Kuidas saan Bronline’i kasutajaks?
Väga lihtsalt – täida registreerimisankeet ja oledki kasutaja!
  Kuidas kujuneb hind?
Bronline’i rasketehnika ja sõidukite oksjoniportaal võimaldab müügil oleva objekti hinna kujundada õiglases turuolukorras, kus müüja saab täpselt selle hinna, mida huvilised on valmis pakkuma. Oksjoni formaat võimaldab reaalajas ja läbipaistvalt näha, kui palju pakkujaid on oksjonil osalenud ning millised on nende tehtud pakkumised. Bronline’i spetsialistid pakuvad konsultatsiooni, et koos müüjaga selgitada välja, milline on konkreetse rasketehnika või sõiduki väärtus, et sellest lähtuvalt kujundada oksjoni eeldatav lõpphind. Kõikidel oksjonitel on lõpuaeg. Kui lõpuaeg saabub ning 3 minuti jooksul ei tule ühtegi pakkumist, on oksjon läbi. Kui selle aja jooksul tuleb uus pakkumine, pikeneb oksjon 3 minuti võrra, et anda huvilistele võimalus reageerida.
  Mida teha, kui mul on lehe kasutamisega tehnilisi probleeme?
Kui Bronline’i kasutamisega esineb probleeme, võta meiega ühendust aadressil info@bronline.com
  Kas saan abi sõiduki transportimisega?
Juhul, kui võitja soovib ostetud sõiduki transporti, korraldame selle tema soovitud asukohta. Kohaletoimetamisega kaasneb lisatasu, mis sõltub objekti suurusest ja adressaadist.
Jälgi meid

Valige eelistatud keel